Rådgivning i miljø og ulandsbistand

INKA Consults rådgivning i miljø og ulandsbistand tager afsæt i ønsket om at skabe en udvikling med en mere bæredygtig og ligelig fordeling. Det gælder miljømæssig såvel som social og økonomisk udvikling.

INKA Consult har omfattende erfaringer med at varetage team-leader for korttids-konsulentopgaver, som er gennemført for Danida, EU Kommissionen, UNDP, SIDA og internationale NGO'ere. Mange af disse opgaver er sket i samarbejde med andre konsulenter, herunder et godt kontaktnet til lokale konsulenter i mange u-lande.

Konsulentydelser omfatter opbygning af institutionel kapacitet og organisationsudvikling indenfor miljø, menneskerettigheder og demokrati, civilsamfund, oprindelige folk og uddannelse. Ydelserne spænder fra formulering af sektorprogramstøtte til at gennemføre reviews, evalueringer og at være proceskonsulent.

Firmaet har stor erfaring i at facilitere workshops og være instruktør på kurser, bl.a. for Danida Fellowship Centre (Programme management på både engelsk og spansk). Siden 2005 er nye bistandsmodaliteter (Paris declaration) inkluderet i disse kurser.

INKA Consult | Rathsacksvej 14 | 1862 Frederiksberg C | Tlf: +45 33 31 60 17 | E-mail

Kontakt